Truyện Ngắn - Chỉ Cần Em Tin Anh

PHẦN 1: LỜI TỎ TÌNH BẤT NGỜ "Bạn gì ơi, mình yêu nhau nhé!"      M…