Xóa chữ "Cung cấp bởi Blogger" (Powered by Blogger)

    Dòng chữ 'Cung cấp bởi Blogger' - (Powered by Blogger) chính là widget tiện ích Attribution được tích hợp sẵn trong blogspot (blogger) mà khi vào phần bố cục (layout) cũng không xóa được.


Cách 1:

Bước 1 : Vào phần quản trị Blogger > Mẫu > Chỉnh sửa HTML
Bước 2 : Dùng tổ hợp phím Ctrl + F tìm đến thẻ </b:skin> thêm đoạn CSS này trước nhé

#Attribution1 {
height:0px;
visibility:hidden;
display:none}

Bước 3 : Bấm lưu Mẫu

Với cách này các bạn chỉ ẩn dòng chữ "Cung cấp bởi Blogger" mà thôi chứ thực chất chưa xóa. Cách này thường dùng cho các bạn chưa am hiểu nhiều về code.

Cách 2:

Bước 1 : Vào phần quản trị Blogger > Mẫu > Chỉnh sửa HTML
Bước 2 : Dùng tổ hợp phím Ctrl + F tìm đến thẻ Attribution như hình dưới

<b:widget id='Attribution1' locked='true' title='' type='Attribution'>
Sau đó đổi từ true thành false rồi lưu mẫu lại rùi các bạn vào bố cục xóa wiget đó đi là xong.
Thường nếu là mình thì mình xóa luôn cả

<b:widget id='Attribution1' locked='true' title='' type='Attribution'>...........</b:if>