Tìm hiểu Color trong CSS

Tìm hiểu Color trong CSS
Hôm nay mình xin giới thiệu về màu (color) trong CSS, nó cũng là một phần hết sức quan trọng cho một trang web vì nó tạo cho trang web của mình trở nên sinh động và cuốn hút hơn.

Các bạn có thể thiết lập màu cho màu nền (background) hay màu cho đường viền (border) hay màu cho chữ (text) hay màu cho đường khung của bảng (table)....

Vậy để sử dụng màu trong CSS như thế nào? Làm sao để lấy được mã màu của một hình ảnh nào đó. Mời các bạn xem tiếp nội dung sau đây:

1. Sử dụng màu trong CSS như thế nào.

Để sử dụng màu trong CSS chúng ta có thể sử dụng tên màu (color name) hoặc giá trị RGB, Hex, HSL, RGBA, HSLA. Mình sẽ đi qua chi tiết từng cái một

Color name


Color name nghĩa là mình dùng tên màu để làm giá trị.
Cú pháp CSS:
selector {
   thuộc tính: color name;
}
Mình xin lấy một ví dụ về sử dụng tên màu trong CSS như sau:

h1 {
  background-color: yellow;
  color: red;
  border: 1px solid blue;
}
Như vậy là mình có thể sử dụng màu trong CSS bằng cách xách định đúng tên màu của nó như yellow, red, green... Cái này đòi hỏi các bạn phải biết màu trong tiếng anh nha :) Mình có thể viết chữ hoa như YELLOW, RED, GREEN đều được, tuy nhiên mình không nên viết hoa mà nên viết bằng chữ thường nha.
Các bạn có thể tham khảo một số tên màu sau (hình trích từ w3school):

RGB

RGB nghĩa là mình sử dụng bộ ba giá trị đó là đỏ (red), xanh lá cây (green), xanh da trời (blue) để xác định một màu nào đó. Mỗi tham số rgb(red, green, blue) sẽ có giá trị là số nguyên đi từ 0 đến 255. Mỗi lần tăng hoặc giảm một trong 3 giá trị đó sẽ ra một màu khác nhau.
Một số tham số đặc biệt như
    rgb(255,0,0) = red
    rgb(0,255,0) = green
    rgb(0,0,255) = blue
    rgb(0,0,0) = black
    rgb(255,255,255) = white

Cú pháp CSS:

selector {
    thuộc tính: rgb(red, green, blue);
}
Mình xin lấy ví dụ về sử dụng RGB trong CSS như sau:

h1 {
  background-color: rgb(23, 123, 213);
  color: rgb(255, 255, 255);
  border: 1px solid rgb(1, 1, 1);
}

HSL

HSL nghĩa là sử dụng bộ giá trị hsl (hue, saturation, lightness) để xác định một màu nào đó, còn hsl (hue, saturation, lightness)
 Trong đó:

         Hue: có giá trị từ 0 đến 360 
        Saturation: có giá trị từ 0% đến 100% 
        Lightness có giá trị từ 0% đến 100% 

Cú pháp CSS:

Selector {
   thuộc tính: hsl(hue, saturation, lightness);
}

h1 {
  background-color: hsl(180, 50%, 95%);
  color: hsl(160, 50%, 50%);
  border: 1px solid hsl(100, 100%, 100%);
}

RGBA

RGBA đây là sự mở rộng của RGB, chẳng qua nó thêm một thuộc tính nữa đó là A viết tắt của tử Alpha biểu hiện cho độ mờ đục (opacity) của màu sắc.
Alpha sẽ có giá trị từ 0.0 đến 1.0. Trong đó 0.0 thì sẽ trong suốt 100%, 1.0 thì màu vẫn nguyên phiên bản gốc không có bị gì hết.
Cú pháp CSS:

Selector {
   thuộc tính: rgba(red, green, blue, alpha);
}

h1 {
  background-color: rgba(23, 123, 213, 0.5);
  color: rgba(255, 255, 255, 0.9);
  border: 1px solid rgba(1, 1, 1, 0.3);
}

HSLA

HSLA cũng là sự mở rộng của HSL, và nó có thêm thuộc tính alpha. Ý nghĩa và giá trị của alpha trong HSLA cũng giống như alpha trong RGBA.
Cú pháp CSS:

Selector {
   thuộc tính: hsla(hue, saturation, lightness, alpha);
}

h1 {
  background-color: hsla(180, 50%, 95%, 0.4);
  color: hsla(160, 50%, 50%, 0.5);
  border: 1px solid hsla(100, 100%, 100%, 0.9);
}
Vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn về color trong CSS. Cuối cùng trong quá trình viết không tránh khỏi sai sót, nên nếu điểm nào không hợp lý mong nhận được lời góp ý chân thành của các bạn để cho series của mình ngày một tốt hơn. Cám ơn các bạn đã đọc bài viết và chúc các bạn học tốt!