Hướng Dẫn Thêm Javascript Trực Tiếp Vào Blogspot

Hướng Dẫn Thêm Javascript Trực Tiếp Vào Blogspot
Hướng Dẫn Thêm Javascript Trực Tiếp Vào Blogspot

    Nếu bạn có chỉnh sửa giao diện của blog thì bạn hẳn đã thấy lỗi này một lần khi bạn cố gắng thêm một javascript trong chủ đề blog của bạn. Lỗi này xuất hiện khi một javascript chứa một số ký hiệu như "$" hoặc "&" hoặc đôi khi =. Để giải quyết lỗi này, chúng ta chỉ cần làm cho mã này được chấp nhận bởi blogger. 

    Khi Blogger không chấp nhận Javascript.  Bạn có thể gặp sự cố khi cố đưa một số ứng dụng, tiện ích vào nhằm tối ưu website/blog của mình. Sau đây là cách giải quyết vấn đề.

Cách 1 – Nhúng JavaScript kiểu External:


   Tức là bạn sẽ chèn link file JavaScript từ một nguồn bên ngoài nào đó, cú pháp của nó là:
 <script src='***.com/ten-file.js' type='text/javascript' />

   Cách này rất phổ biến nhưng nó lại làm cho website/blog của bạn load chậm hơn.

Cách 2 – Nhúng JavaScript kiểu Internal:


   Với cách này bạn sẽ bê nguyên đoạn code JavaScript và dán vào trong code Template, cú pháp của nó là:

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
CHÈN CODE JavaScript ĐÈ LÊN DÒNG NÀY
//]]>
</script>