Cách sao lưu và khôi phục các bài viết và giao diện trên Blogger

    Bạn có lo sợ mất dữ liệu của các bài viết trên blog của bạn không? Bạn muốn sao lưu tất cả các bài viết trên blog của bạn để lưu dữ lại toàn bộ thành quả của bạn hoặc chỉ để Nhập hoặc Xuất các bài đăng trên blog của bạn sang nền tảng khác.

    Bạn muốn thực hiện việc cập nhật, thay đổi giao diện blog của mình? Hãy nhớ sao lưu Giao Diện của bạn mỗi lần trước khi thay đổi hay cập nhật nó để bảo vệ thiết kế và bố cục blog của bạn nếu lỡ như bạn gặp bất kỳ vấn đề nào trong quá trình chỉnh sửa của mình.

    Vì vậy, nếu bạn muốn sao lưu và khôi phục các bài đăng và mẫu blogger của mình để tránh gây bất tiện cho người dùng của bạn. Làm theo hướng dẫn phía dưới của mình:

Cách sao lưu và khôi phục giao diện:


Bước 1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger của bạn, sau đó đi tới Chủ đề > Sao lưu / Khôi phục.

Cách sao lưu và khôi phục các bài đăng và giao diện trên Blogger

Bước 2. Để sao lưu mẫu: Nhấp vào Tải xuống mẫu đầy đủ và lưu tệp xml.
Cách sao lưu và khôi phục các bài đăng và giao diện trên Blogger Bây giờ bạn đã có bản sao lưu giao diện của mình
Bước 3. Để Khôi phục giao diện: Bấm "Tải Lên" ..., chọn tệp xml (Tập tin sao lưu) và Bấm Tải lên.
Cách sao lưu và khôi phục các bài đăng và giao diện trên Blogger Bây giờ bạn đã khôi phục thành công giao diện của mình.

Cách sao lưu và khôi phục các bài viết trên Blogger:


Để sao lưu nội dung blog:

Bước 1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger của bạn, sau đó đi tới Cài đặt > Quản lý blog > Sao lưu nội dung.
Cách sao lưu và khôi phục các bài đăng và giao diện trên Blogger
Bước 2. Nhấp vào "TẢI XUỐNG" về máy tính của bạn và lưu tệp xml.
Cách sao lưu và khôi phục các bài đăng và giao diện trên Blogger

Để khôi phục nội dung blog:

Bước 1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger của bạn, sau đó đi tới Cài đặt > Quản lý blog > Nhập nội dung.
Cách sao lưu và khôi phục các bài đăng và giao diện trên Blogger
Bước 2. Click CAPTCHA (nếu có) Nhấp vào Nhập và chọn tệp xml.
Cách sao lưu và khôi phục các bài đăng và giao diện trên Blogger
Vậy là xong ! Bạn đã sao lưu và khôi phục thành công giao diện blogger của mình và nội dung bao gồm các bài viết, trang và nhận xét.
Đối với bất kỳ vấn đề liên quan đến hướng dẫn trên, hãy bình luận bên dưới.