Hướng dẫn Đăng ký "Danh sách không quảng cáo"

Thời đại của quảng cáo và tin nhắn rác đã sắp hết.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Theo đó, từ 01/10/2020, các cá nhân, tổ chức có thể bị xử phạt lên đến 100 triệu đồng đối với hành vi gửi tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi quảng cáo đến thuê bao nằm trong danh sách không quảng cáo.
Nghị định 91 quy định rõ, “Danh sách không quảng cáo” là tập hợp số thuê bao đăng ký không nhận tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo nào. Tổ chức, cá nhân không được phép gửi tin nhắn quảng cáo, thực hiện cuộc gọi quảng cáo tới danh sách không quảng cáo. Thuê bao có quyền đăng ký vào hoặc rút ra khỏi “Danh sách không quảng cáo” đối với số điện thoại thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình. Chỉ sau hơn 20 ngày, hệ thống đã ghi nhận hơn 100.000 thuê bao đăng ký vào “Danh sách không quảng cáo”. Các nhà quảng cáo cũng đã được hướng dẫn cách thức kết nối hệ thống để cập nhật “Danh sách không quảng cáo” nhằm đảm bảo rằng không gửi tin nhắn, thực hiện cuộc gọi quảng cáo tới các thuê bao có tên trong danh sách này. Trường hợp vi phạm – thực hiện hành vi gửi tin nhắn, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại trong “Danh sách không quảng cáo”, nhà quảng cáo sẽ bị xử phạt từ 80 – 100 triệu đồng, theo quy định tại khoản 7a, Điều 94, Nghị định 15/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, CNTT và giao dịch điện tử.
data:post.title

Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách đăng ký vào danh sách không quảng cáo.
Có 2 cách để đăng ký

Cách 1: Đăng ký/Hủy đăng ký qua SMS


Tất cả các tin nhắn gửi tới đầu số 5656 đều miễn phí.

Cách 2: Đăng ký/Hủy đăng ký qua Website

Truy cập website https://khongquangcao.ais.gov.vn/
a) Để Đăng ký/Hủy đăng ký vào Danh sách không quảng cáo
- Bước 1: Nhập số thuê bao cần chặn tin nhắn, cuộc gọi rác.
Chọn Đăng ký để thực hiện đăng ký vào Danh sách không quảng cáo
Chọn Hủy để thực hiện rút khỏi Danh sách không quảng cáo.
- Bước 2: Nhập mã OTP mà hệ thống gửi tin nhắn về cho thuê bao.
- Bước 3: Hệ thống thông báo kết quả xử lý.
b) Để tra cứu thuê bao đã đăng ký chặn tin nhắn, cuộc gọi rác:
- Bước 1: Nhập số thuê bao cần tra cứu. Chọn nút tra cứu để thực hiện.
- Bước 2: Hệ thống thông báo kết quả xử lý.